• Утас: 7027-3913

Цаг үеийн мэдээ

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

ba 2

Төв аймгийн Стандарт, Хэмжил зүйн хэлтсийн  дэргэдэх орон тооны бус баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2018 оны анхны хурлаа 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр хийж,  хүсэлт ирүүлсэн нийт 16 бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс холбогдох стандартын биелэлтийг 70 буюу түүнээс дээш хувийг хангасан 9 аж ахуй нэгж, иргэний  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж, 1 бүтээгдэхүүн, 8 үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг 1-2  жилийн хугацаагаар олгох, хугацааг сунгах шийдвэрийг гаргалаа.

 

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Төв аймагт “ЦАГААН САР-2018” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдлаа

u2

Энэ жил “Цагаан сар-2018” үзэсгэлэн худалдааг “Үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих” урианы жилийн хүрээнд аймгийнхаа хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний борлуултад дэмжлэг үзүүлэх болон дотоодын бараа бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээг хангах зорилгоор аймгийн ЗД-ын 2018 оны А/07 тоот захирамжийн дагуу аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран “Хүүхэд, залуучуудын ордон”-д 02/08-09-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй...

Íèéãìèéí ñ¿ëæýýíä õýðõýí áèåý àâ÷ ÿâàõ âý

Picture1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэлгэрэнгүй...

Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэв

iso01

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь 2011 оноос үйл ажиллагаандаа чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001 стандартыг хэрэгжүүлэн ажиллаж ирсэн аймгийн анхдагч байгууллага билээ. 

Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)- аас 2015 онд энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулсан ба улмаар Монгол Улсын үндэсний стандартаар 2016 шинэчлэгдэн батлагдсан юм. 

Дэлгэрэнгүй...

Баталгаажуулалтын ажлыг Батсүмбэр, Баяндэлгэр сумдад хийв

Тус хэлтсийн мэргэжилтнүүд 2017 оны 11 сарын 23 – ны өдрөөс 11 сарын  26 -ны өдрүүдэд аймгийн Батсүмбэр, Баяндэлгэр сумдын байгууллага, ААН, иргэдийн 35 үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээ хийсэн.

Дэлгэрэнгүй...

Баталгаажуулалтын ажлаар- Архуст, Баян сумдад

masm logo1

Тус хэлтсийн мэргэжилтнүүд 2017 оны 11 сарын 01 –ээс 04-ний өдрүүдэд аймгийн Архуст, Баян сумдын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж худалдаа, нийтийн хоолны газруудыг тохирлын үнэлгээнд хамруулсан ба дээрх сумдын төсөвт байгууллагууд болон худалдаа үйлчилгээнд ашиглагдаж буй массын хэмжих хэрэгсэл, хэмжүүрийг баталгаажуулан ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй...