• Утас: 7027-3913

Цаг үеийн мэдээ

Íèéãìèéí ñ¿ëæýýíä õýðõýí áèåý àâ÷ ÿâàõ âý

Picture1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэлгэрэнгүй...

Баталгаажуулалтын ажлаар- Архуст, Баян сумдад

masm logo1

Тус хэлтсийн мэргэжилтнүүд 2017 оны 11 сарын 01 –ээс 04-ний өдрүүдэд аймгийн Архуст, Баян сумдын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж худалдаа, нийтийн хоолны газруудыг тохирлын үнэлгээнд хамруулсан ба дээрх сумдын төсөвт байгууллагууд болон худалдаа үйлчилгээнд ашиглагдаж буй массын хэмжих хэрэгсэл, хэмжүүрийг баталгаажуулан ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй...

Сумдад баталгаажуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэв.

masm logo1

Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант, Өндөрширээт, Лүн сумдын нутаг дэвсгэрт  үйл ажиллагаа явуулж буй худалдаа, нийтийн хоол, холбогдох хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг цех зэрэг үйлчилгээний газруудыг  тохирлын үнэлгээнд хамруулж , хэмжих хэрэгслийн ээлжит баталгаажуулалтыг  2017.10.23-31-ний өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.

Дэлгэрэнгүй...

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдлаа

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн ээлжит 20 дугаар хурал 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр хуралдлаа. Хурлаар 26 аж ахуйн нэгж, иргэний холбогдох үйлчилгээний  (худалдаа-12, авто сэлбэг- 1, цахим тоглоом- 2, нийтийн хоол - 3, жуулчны бааз - 8) тохирлын гэрчилгээг сунгах асуудлыг авч хэлэлцэж 24 аж ахуйн нэгж, иргэнд тохирлын гэрчилгээг 1-2 жилийн хугацаагаар олгох шийдвэрийг гаргалаа. 

 

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 

Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэв

iso01

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь 2011 оноос үйл ажиллагаандаа чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001 стандартыг хэрэгжүүлэн ажиллаж ирсэн аймгийн анхдагч байгууллага билээ. 

Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)- аас 2015 онд энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулсан ба улмаар Монгол Улсын үндэсний стандартаар 2016 шинэчлэгдэн батлагдсан юм. 

Дэлгэрэнгүй...

Төв аймагт “Нэг сум – Нэг бүтээгдэхүүн 2017” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдлаа

нэг сум 01

 “Нэг сум – Нэг бүтээгдэхүүн – 2017”  үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай аймгийн Засаг даргын захирамж ( 2017 оны А/582 ) – ийн дагуу  2017 оны 10 дугаар сарын 17 - 20-ны өдрүүдэд Төв аймгийн Зуунмод сумын соёл, амралтын хүрээлэнд төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран батлагдсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй...