• Утас: 7027-3913

Цаг үеийн мэдээ

Итгэмжлэлийн үнэлгээнд хамрагдлаа

web01

Монгол Улсын Засгийн тохируулагч агентлаг Стандарт, Хэмжил зүйн газрын Итгэмжлэлийн газрын ажлын хэсэг Төв аймагт 2018 оны 04 сарын 12-ны өдөр Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн Баталгаажуулалтын албаны үйл ажиллагааны чадавх, хамрах хүрээг тодорхойлох зорилгоор үнэлгээ хийхээр ажилласан байна.

Дэлгэрэнгүй...

Хууль эрх зүйн өөрчлөлт

masm logo1

Монгол Улсын Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль батлагдлаа. 

Энэ хуулийг 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Энэ хуулийн зорилт нь стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн эрх зүйн үндсийг тогтоож, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, менежментийн тогтолцооны чанар, аюулгүй байдлыг хангах, хэрэглэгч, үйлдвэрлэгчийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хуулийг унших холбоос : http://www.legalinfo.mn/law/details/13071?lawid=13071

 

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 

Баталгаажуулалтын алба 

Аймгийн ЗДТГ- Чанарын менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна

web001

Төв аймгийн ЗДТГ-аас төрийн бүхий л үйлчилгээнд нэгдсэн стандарт тогтоож, чадварлаг, ёс суртахуунтай мэргэшсэн төрийн албыг бий болгох зорилгоор төрийн байгууллагуудынхаа үйл ажиллагаанд Чанарын менежментийн тогтолцоо ИСО 9001 олон улсын стандартыг нэвтрүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Энэ ажлын хүрээнд Төв аймгийн төрийн байгууллагуудаас   Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001 : 2016 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн

Дэлгэрэнгүй...

Зарлан мэдээллийн дуут дохио дуугарлаа

event 01

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын дагуу жил бүрийн 03 дугаар сарын гурав дахь долоо хоногийн пүрэв гарагт орон даяаргамшгийн зарлан мэдээллийн дуут дохиог ажиллуулан бэлэн байдлыг хангадаг.

Дэлгэрэнгүй...

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам батлагдлаа

02

Төв аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 05 дугаар тогтоолоор “Аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам” батлагдлаа.

Иймд дээрх журмыг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөн ажиллах талаар анхаарна уу. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, 

аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсээс авах боломжтой. 

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 

Баталгаажуулалтын алба 

Мөнгөнморьт суманд баталгаажуулалтын ажил хийгдлээ

Mungun.01

Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын ахлах шинжээч Ч.Отгонцэцэг, улсын шалгагч О.Мягмаржав нар Мөнгөнморьт суманд баталгаажуулалтын ажлыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 02 –ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 03 –ны өдрүүдэд хийлээ

  • Мөнгөнморьт сумын байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн 19 жин, 4 туухайг шалгаж баталгаажуулсан.
  • Тус сумын байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн 11 үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээ хийсэн. Магадлан хяналтыг 7 үйлчилгээний газар хийсэн.

Дэлгэрэнгүй...