• Утас: 7027-3913

Цаг үеийн мэдээ

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 01 дүгээр хурал боллоо

bz01

Стандарт, Хэмжил зүйн хэлтэст аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/32 дугаар захирамжаар батлагдсан Баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөл ажилладаг. Энэхүү зөвлөлийн даргаар аймгийн Засаг даргын орлогч Д.Мөнхбаатар, нарийн бичгийн даргаар СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын шинжээч нар, гишүүдэд СХЗХ-ийн дарга, аймгийн ЗДТГ-ын ХБХОХ-ийн мэргэжилтэн, Цагдаагийн газрын хэв журмын тасгийн дарга, ХХААГ-ын мэргэжилтэн, Ажил олгогч, эздийн бизнес холбооны төлөөлөл, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн тэргүүн байдаг.

Дэлгэрэнгүй...

Үндэсний чанарын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлагдлаа

masm logo1

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016.06.28-ны №344 тогтоолоор "Үндэсний чанарын хөтөлбөр"-ийг баталлаа.

Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр Монгол Улсын Шадар сайдын 2016 оны 12 сарын 28-ний өдрийн 133 тоот  тушаалаар  "Үндэсний чанарын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдсан болно.  

 

 

 

Дэлгэрэнгүй...

СХЗХ-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан

2016 онд хэлтсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн байдалд аймгийн Засаг даргын тамгын газраас  90,3 A үнэлгээтэй дүгнэгдлээ. 

Дэлгэрэнгүй...

ТӨВ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                                                                   

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 1 дүгээр сар 29-ны

                                                                                                                                    өдрийн А/29  тоот захирамжийн хавсралт


ТӨВ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016.01.22                                                                                                                                                                                     Төв аймаг

     Зорилго:Төрийн бүх шатны байгууллага, албан тушаалтан  авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтэд ил тод тунгалаг, нээлттэй, шударга, хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээний хүртээмж, үр ашгийг сайжруулан,иргэдийн сэтгэл ханамжийг дээдэлж, дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй...

Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001 : 2016 стандартын дагуу шилжилт хийж байна.

ISO surgalt1

Төв аймгийн СХЗХ нь үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн Чанарын менежментийн тогтолцоогоо шинэчлэгдсэн MNS ISO 9001:2016 стандартад заасан шаардлагын дагуу өөрчлөн шилжилт хийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

 

 

Дэлгэрэнгүй...

Төв аймагт худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн зөвөлгөөн боллоо

Монгол улсад  Худалдааны байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жил, үйлдвэрлэлийн хоршоолол, ахуйн үйлчилгээний салбар үүсч хөгжсөний 85 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн ЗДТГ, ХХААГ, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо, Монголын худалдагч нарын холбоо, Үйлдвэрлэл хоршооллын холбоо, Тогоочдын холбоо, Дэлхийн зөн  зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран “Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн зөвлөгөөн”-ийг 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөнд Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны төлөөлөл, Аймгийн удирдлагууд, нутгийн захиргааны байгууллагын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, тэргүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн төлөөлөл бүхий 160 гаруй иргэн оролцлоо. 

Дэлгэрэнгүй...